Złóż wniosek o Konto Optymalne przez internet i zdobądź nagrody
Weź udział w promocji „W drogę z kontem”, spełnij warunki opisane w Regulaminie
i odbierz 100 zł na Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas, od Ad Astra Sp. z o.o.
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
Złóż wniosek o otworzenie Konta Optymalnego do dnia 22.12.2017 r.
OTWÓRZ KONTO OPTYMALNE WRAZ Z KARTĄ DEBETOWĄ
Podpisz umowę ramową do dnia 12.01.2018 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA I KARTY
W miesiącach styczeń - marzec 2018 r. wykonaj 5 transakcji
na stacjach benzynowych
Odbierz nawet do 300 zł premii w promocji „Mobilna premia”
od Banku BGŻ BNP Paribas S.A., spełniając warunki opisane w Regulaminie
PRZYSTĄP DO PROMOCJI
na etapie zakładania Konta Optymalnego
WYKONUJ TRANSAKCJE MOBILNE
Aplikacją GOMobile, Android Pay lub MasterPass
ODBIERZ
premie 1 zł za Transakcje Mobilne * dokonane w danym
miesiącu kalendarzowym (max. 25 zł/miesiąc) przez 12 miesięcy
od otwarcia konta
Uczestnikiem promocji „W drogę z kontem” oraz „Mobilna premia” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., a przed połączeniem banków BGŻ S.A oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków. Promocja „W drogę z kontem” będzie trwała w okresie od dnia 26 października 2017 aż do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do dnia 22 grudnia roku 2017. Promocja „Mobilna premia” będzie trwała od dnia 26 października do 29 grudnia 2017 roku.
W zmieniającym się świecie Twoje Konto osobiste powinno być jak najtańsze:
za prowadzenie rachunku
z aplikacją GOmobile
za obsługę karty debetowej
posiadacza rachunku
za wypłaty z bankomatów
własnych Banku oraz sieci Planet Cash w Polsce
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:
W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w promocji „W drogę z kontem”?
Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w promocji „W drogę z kontem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam.
Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.
Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co robić dalej?
Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innym przypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „W drogę z kontem”, nagroda może nie zostać Ci przyznana.
Bank poprosił mnie o ponowne przesłanie skanu dowodu osobistego. Dlaczego?
Przesłany do weryfikacji skan prawdopodobnie był nie do końca wyraźny lub był ucięty. Przygotuj nowy skan obu stron dowodu, dbając o to, by był on wyraźny i prześlij go ponownie.
Jak składać reklamacje?
Napisz do organizatora promocji „W drogę z kontem”: kontakt@wdrogezkontem.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Koniecznie użyj maila, który posłużył do rejestracji w promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem pod numerem 801 321 123 (opłata za połączenie według cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej - osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku.
Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „W drogę z kontem” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?
Zgodnie z Regulaminem „W drogę z kontem” każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno konto indywidualne Konto Optymalne.
Ile właściwie wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?
Łącznie można otrzymać nagrody o wartości aż 400 zł. W tym celu możesz wziąć udział w 2 promocjach równocześnie: „W drogę z kontem”, organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o., gdzie można otrzymać 100 zł i „Mobilna Premia”, organizowanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S. A., gdzie można otrzymać do 300 zł (25 zł/miesiąc w miesiącu kalendarzowym) premii za wykonane Transakcje mobilne. Nagrody można otrzymać po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków promocji.
INFORMACJE PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1 Organizatorem promocji „W drogę z kontem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@wdrogezkontem.pl. Informacje o promocji „W drogę z kontem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.wdrogezkontem.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o., w siedzibie Organizatora oraz pod numerem telefonu 22 299 11 50 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00, opłata za połączenie według cennika operatora). Otrzymanie nagrody o wartości 100 zł w ramach Promocji „W drogę z kontem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: (i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.wdrogezkontem.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o., w okresie od dnia 26.10.2017 r. do dnia 22.12.2017 r., (ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, (iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w ramach organizowanej przez Bank promocji „Mobilna Premia”, w sposób określony w Regulaminie promocji „W drogę z kontem” („Regulamin”) w terminie od 26.10.2017 r. do 12.01.2018 r., (iv) wykonania w miesiącach styczeń – marzec 2018 roku pięciu Transakcji bezgotówkowych na Stacjach benzynowych, zlokalizowanych na terenie Polski (v) posiadania Konta Osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody. Promocja „W drogę z kontem” obowiązuje od dnia 26.10.2017 r do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 22.12.2017 roku (termin zgłoszenia do Promocji). Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego i przystąpienia do promocji „Mobilna Premia” nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „W drogę z kontem” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony) w ramach organizowanej przez Bank promocji „Mobilna Premia”. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach oraz promocji „Mobilna Premia”, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

2 Promocja „Mobilna premia” organizowana jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., dostępna jest dla konsumentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie są lub nie byli przez ostatnie 36 miesięcy posiadaczem / współposiadaczem konta osobistego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków. W ramach promocji „Mobilna premia” Klient, w okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji „Mobilna Premia” i zawarcia Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”), korzysta z przyznawanej przez Bank premii w wysokości 1 zł za każdą z Transakcji Mobilnych*, którymi obciążono Konto Optymalne, (przy Transakcjach GOmobile na ten sam rachunek w danym miesiącu premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję). Premia wynosi maksymalnie w wysokości 25 złotych w danym miesiącu kalendarzowym – do 300 złotych w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie następujących warunków w okresie promocji „Mobilna Premia” tj. od 26 października do 29 grudnia 2017 r.: 1) zaakceptowanie Regulaminu promocji „Mobilna Premia” i złożenie wniosku o otwarcie Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Optymalne, Konto Maksymalne lub Konto Premium, o kartę do tego Konta i dostęp do systemu bankowości internetowej Pl@net w ramach promocji „Mobilna Premia” a także wyrażenie zgody na przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z Bankiem (e-korespondencja), 2) zawarcie indywidualnej Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem za pośrednictwem kuriera.

* Transakcja Mobilna - transakcja w wysokości co najmniej 1 zł w postaci: 1) Transakcja Aplikacją Mobilną GOmobile za wyjątkiem płatności poprzez system BLIK i założenia lokaty, 2) Transakcja Android Pay, 3) Transakcja MasterPass w ramach usługi Cyfrowego Portfela Banku „e-Portfel”. W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym, Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję.